Till våra tjänster hör:


Bokföring och rapportering
Vi utför ert företags löpande bokföring på basen av de kvitton och verifikat som ni levererar till oss. På basen av dessa uppgifter sammanställer vi månatligen en rapport, som innehåller en resultaträkning och balansräkning samt en sammanställning av försäljningsfordringarna och leverantörsskulderna.

MOMS-beräkningar och andra lagstadgade anmälningar
Vi levererar månatligen övervakningsanmälan för moms till skatteverket och momsbetalnings-uppgifterna till kunden. Vi sköter även om andra lagstadgade årsanmälningar till skatteverket och försäkringsbolagen.

Bokslut och skattedeklaration
På basen av den löpande bokföringen upprättar vi bokslutet och sammanställer balansboken inklusive bilageuppgifter och balans-specifikationer enligt bokföringslagens stadgar. Vi upprättar även skattedeklarationen inklusive bilagor.

Grundandet av företag och förändring av företagsform
Vi handhar och hjälper företagare vid grundandet av företag samt är även behjälpliga vid förändring av företagsform.Tag kontakt, så sammanställer vi
våra bokföringstjänster
så att de passar ert företag!


              

till början
tjänster
läge


| Oy Tilitoimisto Addit Ab |
| Nervandersgatan 11 | FI-00100 Helsingfors | tel +358 9 44 46 47 | fax +358 9 44 46 37 | info@addit.fi |

webdesign: www.studiofm.fi